MUALLIFLIK HUQUQI

FCA ITALY S.P.A.

Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

To'langan kapital Yevro 850.000.000 i.v.
Turin kompaniyasi reestri / Fiskal kodi n.07973780013
Yagona aksiyadorga ega kompaniya